هدیه ویژه برای شما مشترک عزیز از عضویت در چند چنده

شماره همراه خود را وارد نمائید.

لطفا کد ۴ رقمی پیامک شده خود را وارد کنید

تبریک دوست عزیز!


برای گرفتن یک شارژ ۲۰۰۰ تومانی قطعی دیگه
از سامانه باخدا کلیک کنید
درخواست کد سه تا از دوستاتو دعوت کن
یک شارژ ۲۰۰۰ تومانی دیگه بگیر!!!

شارژ ۲۰۰۰ تومانی قطعی خودتو روز 1397/12/2
با ارسال عدد 6156 به 206156 دریافت نمایید


دانلود اپلیکیشن چند چنده مشاهده دوستات که دعوت کردی

لطفا کد ۴ رقمی پیامک شده خود را جهت دریافت شارژ ۲۰۰۰ تومانی دوم وارد کنید

تبریک دوست عزیز!

سه تا از دوستاتو دعوت کن
یک شارژ ۲۰۰۰ تومانی دیگه بگیر!!!

شارژ ۲۰۰۰ تومانی قطعی خودتو روز 1397/12/2
با ارسال عدد 6156 به 206156 دریافت نمایید
دانلود اپلیکیشن باخدا مشاهده دوستات که دعوت کردی قرعه کشی ۱۰۰ گیگ اینترنت به صورت ماهیانه صورت می گیرد

لطفا صبر کنید!